BETA
Nebankovní epůjčka

Elektronická půjčka je přesně to co potřebujete. Už nebudete muset hledat někoho kdo vám poskytne nebo vyřídí půjčku. Nebankovní půjčka od nás vám pomůže

Požádat

Nebankovni epujcka, online epujcka, rychla půjčka

Chcete se svou přítelkyní přestěhovat z malého bytu z menšího města přes celou republiku do jiného města? Tíží Vás finanční situace, kdy během měsíce našetříte sotva pár tisíc? Chcete si tak změnit život a nastartovat ho tím k lepšímu? Neváhejte a udělejte ten krok. Jen Vám k tomu chybí dostatečné finanční prostředky.

Tyto finanční prostředky Vám naše společnost může nabídnout. Na trhu se zajímáme nemovitostmi a jejím financováním, kde díky dlouholeté praxi a spoustou získaných kontaktů se nám vždy daří poskytnout Vám produkt podle Vašich přání.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Chcete si tedy půjčit na nové bydlení, co Vám pro tuhle situaci nabízíme? Sjednáme s Vámi půjčku bez registru, kterou poskytujeme v rozmezí od 100.000,- Kč do 50.000.000,- Kč. Tak vysokou půjčku nabízíme proto, že jednáme i s podnikateli. Půjčka bez registru znamená, že bereme ohled na skutečnosti v registru dlužníků.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Existuje nějaká podmínka k tomu, abychom Vám půjčili? Ano jedna existuje a to, že ji musíte zajistit nemovitostí. Tato nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby, tudíž za Vás může ručit i Váš přítel nebo rodinný příbuzný, zkrátka jiná osoba než jste Vy. Nemovitostí může být rodinný dům, byt, pole nebo pozemek. Z praktického hlediska ji může být vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. Pokud se vyskytnou nějaké exekuce nebo právní vady spojené s nemovitostí, tak je buď opravíme, nebo se s nimi srozumíme.

Závisí cena nemovitosti na výsledné půjčce? Ano závisí, neboť Vám maximálně půjčíme až 80% z ceny nemovitosti. To v praxi znamená, že pokud Vaše nemovitost, kterou ručíte, má cenu 3.000.000,- Kč, tak Vám nejvíce poskytneme půjčku v hodnotě 2.400.000,- Kč.

Podmínku nutnou k půjčení peněz již znáte, co tedy udělat pro to, aby půjčka přistála na Vašem účtu? Je to jednoduché, stačí za námi zajít a vše na základě Vaší žádosti individuálně posoudíme. Nabídneme Vám produkt, který v případě, že se Vám nebudete zamlouvat, tak za něj nic neplatíte. To platí i pro situaci, kdy chcete, abychom Váš požadavek vyřídili předem.

V případě, že se nemovitost, kterou půjčku zajišťujete, nachází v exekučním řízení, nabídneme Vám řešení, jak z toho ven. Budeme jednat s exekutorským úřadem o výši dluhu, kdy se budeme snažit ho maximálně snížit, kde díky dlouholeté praxi se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku a s tím i nabízíme okamžité vyplacení exekucí.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Pokud je dluh u více společností, tak Vám nabídneme možnost konsolidovat tyto půjčky. To v překladu znamená, že všechny půjčky sjednotíme do jedné, a tak vlastně splácíte pouze jednu půjčku.

Co s námi společně sjednanou půjčkou? Jestliže jste si našetřili dostatek financí k tomu, abyste splatili půjčku dříve naráz, tak tím uspoříte budoucí úroky. V opačném případě, kdy nestíháte splácet, se s Vámi domluvíme. Preferujeme domluvu před vymáháním a tím zbytečným navyšování dlužné částky. Současně Vám nabídneme možnost individuálního splácení, kdy např. během 2 let splácíte pouze 1/2 splátky.

Naše společnost umí s nemovitostmi a jejím financováním vše, co lze, neboť naší prioritou je spokojenost klientů, kteří od nás žádají produkty. Tyto produkty jsou nabídnuty vždy individuálně a podle představ naši klientů.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.nebankovniepujcka.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.